حقظ موضوعی قرآن کریم

گروه تهذیب و اخلاق طرح مصباح

مدرس: حجت الاسلام روح الله راسل

ساعات آموزشی: 35 ساعت

واحد درسی: 2 واحد