با سلام؛

جلسات درسی که در این بخش قرار داده شده را با دقت دنبال کنید. سوالات آزمون ورودی از محتوای این دروس طرح خواهد شد.